Οδηγός Μεγεθών – Πίνακας 2

Μέγεθος 2 4 6
Στήθος
1,10 – 1,20 1,25 – 1,35 1,40 – 1,50
Περιφέρεια 1,10 – 1,25 1,30 – 1,40 1,45 – 1,55